Start

Forskning och utveckling i djurens tjänst

Djurens livskvalitet och hälsa ligger Sveland Djurförsäkringar varmt om hjärtat. Bolaget har därför bildat en stiftelse som ska bidra till att främja vetenskaplig forskning och utveckling som har betydelse för djurs hälsa.

Ur ett etiskt perspektiv är det viktigt att djuren inte utsätts för lidande i forskningen. I de fall forskningen kräver etisk prövning för djurförsök, krävs godkännande innan projektet kan komma i fråga för stipendier. Syftet är att arbeta i enlighet med Svelands vision – att verka för hållbart djurägande.

Bidrag

Varje år kommer en andel av årets vinst efter skatt att överföras från Sveland Djurförsäkringar till Svelands Stiftelse för djurens hälsa och livskvalitet.

Stiftelsen öppnar även upp för andra att skänka gåvor och bidrag för ändamålet, t ex kan Svelands kunder välja att lämna utbetald ersättning från sina djurs livförsäkringar till stiftelsen, och på så sätt bidra till bättre framtida djurhälsa. För att skänka ett bidrag, sätt in det på bankgironummer: 139-9203

Att söka stipendium

Bidrag kan sökas för vetenskaplig forskning och verksamhet, publicering av vetenskapliga arbeten, vetenskapliga konferenser och symposier, studieresor med kvalificerat innehåll, samt för andra insatser som kan främja forskning inom området djurhälsa.