Start

Forskning och utveckling i djurens tjänst

Sveland Djurförsäkringars vision är att vara Sveriges bästa försäkringsbolag för hållbart djurägande. Alla djurägare vill kunna glädjas över en mångårig relation till friska och hälsosamma djur. Det är där hållbart djurägande kommer in: det handlar om expertkunskap om att förebygga skador och undvika sjukdomar. Djurens livskvalitet och hälsa är också en viktig del i hållbart djurägande och hållbara djur. Bolaget har därför bildat en stiftelse som ska bidra till att främja vetenskaplig forskning och utveckling som har betydelse för djurs hälsa.

Stiftelsen ska med sin verksamhet främja utvecklandet av sådana rön och metoder som kan påverka allmänhetens inställning till god djurhållning. Detta sker genom direkta anslag till enskilda utvecklings-, utbildnings och forskningsprojekt samt till organisationer och andra juridiska personer med verksamhet förenlig med stiftelsens övergripande ändamål. Syftet är att arbeta i enlighet med Svelands vision – att verka för hållbart djurägande.

Stiftelsens medel

Varje år kommer en andel av Sveland Djurförsäkringars vinst efter skatt att överföras från bolaget till Svelands Stiftelse för djurens hälsa och livskvalitet.

Stiftelsen öppnar även upp för andra att skänka gåvor och bidrag för ändamålet, till exempel kan Svelands kunder välja att lämna utbetald ersättning från sina djurs livförsäkringar till stiftelsen, och på så sätt bidra till bättre framtida djurhälsa. För att skänka ett bidrag, använd bankgironummer: 139-9203

Att söka stipendium

Bidrag kan sökas för vetenskaplig forskning och verksamhet, publicering och spridning av vetenskapliga arbeten, vetenskapliga konferenser och symposier, studieresor med kvalificerat innehåll, samt för andra insatser som kan främja forskning inom området djurhälsa.

Ur ett etiskt perspektiv är det viktigt att djuren inte utsätts för lidande i forskningen. I de fall forskningen/projektet kräver etisk prövning för djurförsök, krävs godkännande innan utbetalning av medel/stipendiet kan ske. Det krävs även etisk prövning vid klinisk forskning där patientdjur utnyttjas, samt att det för den typen av studier dessutom alltid krävs skriftligt medgivande från djurägaren.