Ansökan

Sista dag för ansökningar under 2020 är den 30 november.

Ansök till Sveland Stiftelse genom att fylla i vår ansökningsblankett. Skicka den sedan till:

E-post: stiftelsen@sveland.se

eller

Post: Svelands Stiftelse, Box 199, 221 00 Lund

Bidrag kan sökas för vetenskaplig forskning och verksamhet, publicering och spridning av vetenskapliga arbeten, vetenskapliga konferenser och symposier, studieresor med kvalificerat innehåll, samt för andra insatser som kan främja forskning inom området djurhälsa.

Ur ett etiskt perspektiv är det viktigt att djuren inte utsätts för lidande i forskningen. I de fall forskningen/projektet kräver etisk prövning för djurförsök, krävs godkännande innan utbetalning av medel/stipendiet kan ske. Det krävs även etisk prövning vid klinisk forskning där patientdjur utnyttjas, samt att det för den typen av studier dessutom alltid krävs skriftligt medgivande från djurägaren.

Uppmärksammade sjukdomstillstånd

Katt, FORL/TR (Tandresorption)
Stiftelsen är grundad av Sveland Djurförsäkringar som är ett kundägt bolag med stort fokus på kundernas gemensamma bästa. Sveland Djurförsäkringar har uppmärksammat stiftelsen på att kostnaderna för bolagets kunder har ökat de senaste åren för just tandresorption på katt. För huskatten har ersättningsnivån för tandresorption ökat med 500 % från år 2016 till 2019. För en del andra kattraser har ersättningarna för diagnosen ökat med upp till 800 % under samma tid.

Tandresorption utgörs av en nedbrytning av tänderna som kan vara svår att upptäcka för kattägaren och som samtidigt leder till ett stort lidande för den drabbade katten. Kostnaden för kattägaren kan också bli väldigt hög. Idag finns ingen säker orsak till tandresorption, dock finns flera olika teorier, så som tandsten, höga nivåer av D-vitamin och tandköttsinflammation. Svelands Stiftelse ser en stor nytta för alla kattägare och katter att mer forskning- och utbildningsprojekt sker kring tandresorption.

Svelands Stiftelse främjar vetenskaplig forskning och utveckling som har betydelse för djurs hälsa. Stiftelsens mål är också att främja utvecklandet av rön och metoder som kan påverka allmänhetens inställning till god djurhållning. Detta sker genom direkta anslag till utvecklings-, utbildnings- och forskningsprojekt. Svelands Stiftelse ser gärna ansökningar om medel för att fördjupa kunskapsläget eller öka kunskapsspridningen gällande FORL/TR (tandresorption) på katt.

Hund, Allergi
Stiftelsen är grundad av Sveland Djurförsäkringar som är ett kundägt bolag med stort fokus på kundernas gemensamma bästa. Sveland Djurförsäkringar har uppmärksammat stiftelsen på att kostnaderna för bolagets kunder har ökat de senaste åren för just allergi och klåda på hund. En del raser är mer drabbade än andra och vi kan se ökningar på upp mot 800 % från år 2016 till 2019 för de mest drabbade raserna. Även hos korsningshundarna har kostnaden för behandlingar av allergi och klåda ökat rejält med cirka 250 % under samma tidsperiod.

Kostnaden för hundägaren kan bli väldigt hög när hunden drabbas av allergi som är ett livslångt problem. Allergier kräver även ofta åtgärder i hemmet eller ändringar i hundens kost, vilket kan ha en stor påverkan på hundägarens vardag och ekonomi. Klåda är dessutom ett stort lidande för den drabbade hunden. Svelands Stiftelse ser en stor nytta för alla hundägare och hundar att mer forsknings- och utbildningsprojekt sker kring allergi.

Svelands Stiftelse främjar vetenskaplig forskning och utveckling som har betydelse för djurs hälsa. Stiftelsens mål är också att främja utvecklandet av rön och metoder som kan påverka allmänhetens inställning till god djurhållning. Detta sker genom direkta anslag till utvecklings-, utbildnings- och forskningsprojekt. Svelands Stiftelse ser gärna ansökningar om medel för att fördjupa kunskapsläget eller öka kunskapsspridningen gällande allergi hos hund.