Reportage

2020

Foto: Peter Rutherhagen

Tandborstning viktigt för hundens munhälsa

Många hundar lider av dålig munhälsa och symptomen är ofta svåra att upptäcka i ett tidigt skede. Men kontinuerlig tandborstning ger god effekt och den behöver dessutom inte vara så komplicerad. Detta visar forskning som Lena Olsén och hennes djurskötarstudenter har bedrivit vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i Uppsala. Forskning som har fått bidrag genom Svelands stiftelse 2020.

Huvudsyftet med studien har varit att inspirera fler svenska hundägare att upprätthålla en god munhälsa hos sina djur, något som de generellt är ganska dåliga på. Eftersom många hundar inte tycker det är så värst roligt att få sina tänder borstade, upplever djurägare ofta att det är svårt. Risken finns då att de helt enkelt undviker det.

En dålig munhälsa med mycket plack och tandsten kan leda till inflammationer. I förlängningen riskerar det att orsaka tandlossningssjukdom som orsakar tandförlust, smärta och nedsatt livskvalitet för hunden. En god munhälsa är därför både bra för hunden och hållbart för plånboken då man kan undvika kostsamma veterinärbesök.

– Det finns flera sätt att vårda hundens tänder på men det som ger bäst resultat är att borsta dem dagligen. Viktigast är egentligen inte hur det görs, utan att det görs. Många infektioner tar vägen genom munnen in till hunden. Håller man rent där skyddar man inte bara munnen utan hela hunden, säger Lena Olsén.

Lena Olsén. Foto: Privat

Fyra olika produkter har testats
Tillsammans med sina studenter har hon undersökt effektiviteten hos fyra olika tandvårdsprodukter; en vanlig tandborste, en så kallad ultraljudstandborste samt två olika textilprodukter för tandrengöring – en handske i nylon och en fingertuta i mikrofiber.

28 hundar ingick i studien. 21 av dem fick sina tänder rengjorda varje dag under fem veckor med någon av produkterna. Veterinären Karolina Enlund, som var ovetandes om vilka hundar som hade fått tänderna rengjorda och inte, undersökte samtliga 28 hundar. En gång innan försöksperioden startade och sedan ytterligare en gång efter att de fem veckorna hade passerat. Hundarnas tänder färgades för att synliggöra om de olika produkterna hade tagit bort plack och om de hade kommit åt mellan tänderna.

Samtliga hundar hade plack vid den första undersökningen. Vid den andra var placken borta hos alla de hundar som hade fått tänderna rengjorda med någon av de fyra produkterna. Även mängden tandsten hade minskat efter behandling med ultraljudstandborsten.

Hundarna vande sig snabbt
Hundarnas stressnivåer under behandlingarna bedömdes också enligt ett protokoll vid namn Fear, Anxiety and Stress Scale (FAS). Det visade sig att hundarna ganska snabbt vande sig vid den kontinuerliga tandborstningen.

– Vi märkte efter ett tag att hundarna inte bara blev mindre stressade, utan att de till och med tyckte att det var trevligt. Det är helt ok att ge hunden godis i samband med tandborstning eller att göra något annat som den tycker är roligt. Hundar vänjer sig ganska snabbt och det som kan upplevas jobbigt till en början är inte alls så jobbigt när man väl har fått snurr på det, säger Lena Olsén och fortsätter:

– En hund som aldrig har blivit van vid tandborstning måste kanske sövas för att få tänderna rengjorda och det är alltid en risk med att söva hundar, speciellt äldre hundar. Men genom att vänja den tidigt slipper man det.

Ny studie på gång
Resultaten av studien har publicerats i två studentarbeten och med hjälp av bidraget från Svelands stiftelse kan de nu spridas för att förhoppningsvis få mer genomslag.

Lena Olsén och hennes studenter, tillsammans med Karolina Enlund, ska nu också ta forskningen vidare in i nästa fas. I en ny liknande studie ska de undersöka hur stor skillnad tandborstning kan göra under en kortare period, till exempel under bara en eller två veckor.

De ska också använda sig av en annan bedömningsmetod, en så kallad thiol detection strip som sätts mot hundens tandkött för att mäta tandstatusen. Fungerar metoden som ett mått på hemtandvården skulle den kunna vara mer användarvänlig än färgning av tänderna.

God andedräkt som uppmuntran
Halten thiol som mäts i studien är, förutom att vara ett mått på graden av inflammation, även en orsak till dålig andedräkt hos hunden. I den kommande studien undersöker därför Lena Olsén och studenterna även hur hundarnas andedräkt påverkas.

– Har hunden en bra andedräkt blir det mysigare att gulla med den och det tror vi kan fungera som ytterligare en motivation till tandborstning. Dålig andedräkt hos en hund är dessutom ofta ett tecken på dålig munhälsa, säger Lena Olsén.