Stipendiater

Utdelning av medel från Svelands Stiftelse 2017
Abtin Mojarradi: Prevalens B12-brist hos hundar med idiopatisk epilepsi
Karolina Enlund: Tandhälsa hos hund
Carl Ekstrand: Atropin till häst. Trygg och säker behandling utan kolik
Lotta Gunnarsson Schütz: Förekomst av Salmonella och ESBL-producerande tarmbakterier hos katter i Sverige
Inger Lilliehöök: Hur påverkas hypofyshormonet adrenokortikotropt hormon (ACTH) vid förhöjda nivåer av glukokortikoider?
Marie Rhodin: ”Hopparknä” – patellar tendinos, en ny diagnos hos våra sporthästar?

Utdelning av medel från Svelands Stiftelse 2016
Patricia Hedenqvist: Bättre smärtbehandling på kanin
Tobias Olofsson: Klinisk studie på sår hos hund och katt med honungsbins mjölksyrabakterier – ny svensk världsunik upptäckt.
Liselotte Bruun Christiansen: Running out of fuel: Coenzyme Q10 supplement in dogs with myxomatous mitral valve disease.

Utdelning av medel från Svelands Stiftelse 2015
Inger Jacobsson: Kan kinesiotape påverka ryggrörlighet och bakbensaktivitet hos häst?
Jonas J Wensman: Bornavirus hos papegojfåglar och vilda fåglar
Carl Ektrand: Effekt av antihistaminet cetirizin på etablerad hudinflammation (atopisk dermatit)
Maria Löfgren: Medicintekniska produkters effekt på ledbroskets celler vid ledinflammation hos häst.
Emanuel Smeds: VeterinaryPredict: Ny metod för att minimera djurförsöksanvändning vid testning av bakteriella toxiner.
Sofia Hanås: Cirkulerande biomarkörer för hjärtsjukdom hos katt.

Utdelning av medel från Svelands Stiftelse 2014
Carl Ekstrand: Antihistamineffekt av cetirizin oralt till hund
Sophie Hedberg: Studie om CRP och differentialräkning före och efter ovariehysterektomi hos tikar med pyometra
Ann Pettersson: Stressmarkörer hos hund
Susanne Sörensen: Hund som pedagogiskt verktyg
Gunilla Ölmedal: Prevalens av vektorburna bakterier i blodet hos katter i södra Sverige
Ann Essner: Utvärdering av undersöknings- och mätmetoder vid sjukgymnastik och rehabilitering av hundar med atros.

Utdelning av medel från Svelands Stiftelse 2013
Yvonne Alnefelt: Fästigburen hjärninflammation hos hund
Fanny Mauritzon: Parasitinfetation med inriktning Fransk hjärtmask hos jakthund i Skåne
Monica Broman: Effekter av hundterapi på barn med svåra flerfunktionsnedsättningar
Cecilia Rohdin: Ataxi (oförmåga att koordinera rörelse) på mops

Utdelning av medel från Svelands Stiftelse 2012
Ingrid Ljungvall: Kronisk hjärtklaffsdegeneration hos hund
Jonas Wensman: kennelhosta hos hund
Miia Riihimäki: Antibiotikabehandling av häst med transportsjuka
Helene Hamlin: Autoimmuna reumatiska sjukdomar hos hund