Stipendiater

Utdelning av medel från Svelands Stiftelse 2023

Anna Bonnevie: Hundens herpesvirus och perinatal dödlighet hos hund

Michelle Möller Nielsen: Standardiserat frågeformulär för bedömning av smärta hos hundar med osteoartros

Tina Holberg Pihl: Equine blodworm treatment protocol and micrornas in fecal samples

Peter Halvarsson: Från treponerma till kärnmikrobiom. Undersökning av oral mikrobiota vid hundars paradontit

Ingrid Hansson: Fluorescerande kamerateknik ett hjälpmedel vid diagnostik och behandling av sårskador hos djur?

Tina Möller Sörensen: Investigation on optimal serologis test frequency fore core vaccinations in client owned danish dogs

Utdelning av medel från Svelands Stiftelse 2022

Henrik Rönnberg: Fekalt calprotectin i hund med inflammation och cancer, en biomarkör för att öka djurvälfärd och individualisera behandling

Katrine Toft Nielsen: MicroRNAs as potential diagnostic biomarkers of the equine blood worm, Strongylus vulgaris

Tina Holberg Pihl: Evidence-based treatment protocols for equine operations diagnosed with the bloodworm (Strongylus vulgaris)

Utdelning av medel från Svelands Stiftelse 2021

Maria Vilain Rørvang: Kan dofter användas för att minska stress hos hästar som transporteras?

Bodil Ström Holst: Kan vi med glykomik definiera dräktighetsspecifika förändringar hos hund?

Therese Rehn: Mitt liv med hund: datainsamling i studie om välmående hos hund och ägare

Vanessa Bettembourg: Biotillgänglighet av fentanyl hos kanin

Linda Torresson: Fekal mikrobiotatransplantation som behandling vid kronisk enteropati hos hund

Johanna Holmberg: Värdet av att använda videokapseln ALICAM för att utvärdera hundar med kronisk enteropati

Utdelning av medel från Svelands Stiftelse 2020

Anna Selin: Diagnostiska urinmarkörer vid utredning av njursjukdom.

Björn Ekesten: Ögonmarkörer för kognitiv dysfunktion hos hund.

Carl Ekstrand: Tidsförloppet av nitrofuraintoin i hundplasma.

Jessica Haraldsson: Förekomst av subklinisk salmoenellainfektion hos jagande tamkatter i Östergötland.

Johanna Holmberg: Värdet av att använda videokapseln ALICAM för att utvärdera hundar med kronisk enteropati.

Lina Nowak: Karaktärisering av tarmfloran hos hundar med centralnervös sjukdom – ett jämförande pilotprojekt.

Ninni Rothlin Zachrisson: Kortisolkoncentrationer i hår som en markör för kronisk stress hos katter med diabetes mellitus.

Åsa Ohlsson: Renal cysts in the Siberian and Neva Masquerade cats – an evaluation of an inheritable kidney disease.

Lena Olsén: Tandvård i hemmet för hund för bättre munhälsa och andedräkt.

Utdelning av medel från Svelands Stiftelse 2019

Josefin Hultman: Ny neurologisk sjukdom hos greyhound.

Lina Roth: Stress in dogs – how are different breeds affeted by dog-owner relations.

Maria Josefine Ubbe Reimann: Lymorphisms in PDESA gene on circulationg levels of CGMP AN.

Utdelning av medel från Svelands Stiftelse 2018

Karin Kriström: Taurinkoncentration hos cocker spaniel med och utan dilaterad kardiomyopati.

Sara Ringmark: Säkrare skattning av hundars kroppshull med hjälp av palpation och ultraljudsmättning av underhudsfett.

Cecilia Rohdin: Förekomst av inflammationsmarkörer på mops med kronisk progredierande myelopati.

Maria Löfgren: Varför hostar hästen? – en pilotstudie av toxiska metaboliter i hästens lungor.

Karin Alvåsen: God djurvälfärd – vinster för djur, lantbrukare och samhälle.

Eva Tydén: Ny klinisk diagnostik för migrerande larver från stor blodmask. 

Utdelning av medel från Svelands Stiftelse 2017

Abtin Mojarradi: Prevalens B12-brist hos hundar med idiopatisk epilepsi

Karolina Enlund: Tandhälsa hos hund

Carl Ekstrand: Atropin till häst. Trygg och säker behandling utan kolik

Lotta Gunnarsson Schütz: Förekomst av Salmonella och ESBL-producerande tarmbakterier hos katter i Sverige

Inger Lilliehöök: Hur påverkas hypofyshormonet adrenokortikotropt hormon (ACTH) vid förhöjda nivåer av glukokortikoider?

Marie Rhodin: ”Hopparknä” – patellar tendinos, en ny diagnos hos våra sporthästar?

Utdelning av medel från Svelands Stiftelse 2016

Patricia Hedenqvist: Bättre smärtbehandling på kanin

Tobias Olofsson: Klinisk studie på sår hos hund och katt med honungsbins mjölksyrabakterier – ny svensk världsunik upptäckt.

Liselotte Bruun Christiansen: Running out of fuel: Coenzyme Q10 supplement in dogs with myxomatous mitral valve disease.

Utdelning av medel från Svelands Stiftelse 2015

Inger Jacobsson: Kan kinesiotape påverka ryggrörlighet och bakbensaktivitet hos häst?

Jonas J Wensman: Bornavirus hos papegojfåglar och vilda fåglar

Carl Ektrand: Effekt av antihistaminet cetirizin på etablerad hudinflammation (atopisk dermatit)

Maria Löfgren: Medicintekniska produkters effekt på ledbroskets celler vid ledinflammation hos häst.

Emanuel Smeds: VeterinaryPredict: Ny metod för att minimera djurförsöksanvändning vid testning av bakteriella toxiner.

Sofia Hanås: Cirkulerande biomarkörer för hjärtsjukdom hos katt.

Utdelning av medel från Svelands Stiftelse 2014

Carl Ekstrand: Antihistamineffekt av cetirizin oralt till hund

Sophie Hedberg: Studie om CRP och differentialräkning före och efter ovariehysterektomi hos tikar med pyometra

Ann Pettersson: Stressmarkörer hos hund

Susanne Sörensen: Hund som pedagogiskt verktyg

Gunilla Ölmedal: Prevalens av vektorburna bakterier i blodet hos katter i södra Sverige

Ann Essner: Utvärdering av undersöknings- och mätmetoder vid sjukgymnastik och rehabilitering av hundar med atros.

Sara Pettersson: Förekomst av tritrichomonas foetus hos katt

Utdelning av medel från Svelands Stiftelse 2013

Yvonne Alnefelt: Fästigburen hjärninflammation hos hund

Fanny Mauritzon: Parasitinfetation med inriktning Fransk hjärtmask hos jakthund i Skåne

Monica Broman: Effekter av hundterapi på barn med svåra flerfunktionsnedsättningar

Cecilia Rohdin: Ataxi (oförmåga att koordinera rörelse) på mops

Utdelning av medel från Svelands Stiftelse 2012

Ingrid Ljungvall: Kronisk hjärtklaffsdegeneration hos hund

Jonas Wensman: Kennelhosta hos hund

Miia Riihimäki: Antibiotikabehandling av häst med transportsjuka

Helene Hamlin: Autoimmuna reumatiska sjukdomar hos hund