Stiftelsens styrelse

Silvia Widén (ordförande)
Advokat på Advokatbyrån Widén. Styrelseledamot i Sveland Djurförsäkringar.

Anneli Bjöersdorff (ledamot)
Legitimerad veterinär, doktorsexamen inom mikrobiologi, ansvarig för AniCuras veterinärmedicinska utbildningsprogram.

Christine Ehrlander (Ledamot)
Biolog. Hållbarhetschef på Sveland Djurförsäkringar.

Linda Tveit (Ledamot)
Skadechef Häst på Sveland Djurförsäkringar

Torkel Falk (Ledamot)
Legitimerad veterinär, filosofie doktor, specialist kardiologi (hjärtsjukdomar) hund och katt. Styrelseledamot i Sveland Djurförsäkringar.

Glenn Oredsson (Ledamot)
Lantbruksekonom. Styrelseordförande i Sveland Djurförsäkringar.