Stiftelsens styrelse

Cecilia Hollerup, ordförande

Advokat Hollerup & Partners Juridik AB.

Anneli Bjöersdorff

Legitimerad veterinär, doktorsexamen inom mikrobiologi, ansvarig för AniCuras veterinärmedicinska utbildningsprogram.

Torkel Falk

Legitimerad veterinär, filosofie doktor, specialist kardiologi (hjärtsjukdomar) hund och katt. Styrelseledamot i Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt.

Glenn Oredsson

Lantbruksekonom. Styrelseordförande i Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt.