Forskning och utveckling

Djurens livskvalitet och hälsa ligger Sveland Djurförsäkringar varmt om hjärtat. Företaget har därför bildat en stiftelse som ska bidra till att främja vetenskaplig forskning och utveckling som har betydelse för djurs hälsa. Ur ett etiskt perspektiv är det viktigt att djuren inte utsätts för lidande i forskningen. I de fall forskningen kräver etisk prövning för djurförsök, krävs godkännande innan projektet kan komma i fråga för stipendier.
Syftet är att arbeta i enlighet med Svelands vision – nämligen att skapa mervärde för människa och djur.

Bidrag
Varje år kommer en andel av årets vinst efter skatt att överföras från vårt försäkringsbolag till Svelands Stiftelse för Djurens Hälsa och Livskvalitet. Stiftelsen öppnar även upp för andra att skänka gåvor och bidrag för ändamålet, t ex kan våra kunder välja att lämna utbetald ersättning från sina djurs livförsäkringar till stiftelsen och på så sätt bidra till bättre framtida djurhälsa. För att skänka ett bidrag – sätt in det på postgironummer: 9 58 18-1.

Att söka stipendium
Bidrag kan sökas för vetenskaplig forskning och verksamhet, publicering av vetenskapliga arbeten, vetenskapliga konferenser och symposier, studieresor med kvalificerat innehåll, samt för andra insatser som kan främja forskning inom området djurhälsa.

Sista ansökningsdag är den 15 oktober 2018. Minsta belopp som ansökan får avse är 25 000 kronor.